Financiering vanuit PGB

Op vakantie met Tendens Vakanties met inzet  van uw PGB

Bij Tendens Vakanties is het mogelijk om uw PGB* in te zetten bij de financiering van onze vakanties. Dat vergt echter wel wat tijd en inzet. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk. Reden voor Tendens Vakanties om u wat extra informatie te geven.

Bij Tendens Vakanties hanteren we  de volgende richtlijnen m.b.t. mogelijke vergoedingen vanuit het PGB. 
Nagenoeg al onze vakantiegangers met een PGB kunnen begeleiding inkopen voor tijdens de vakantie. Dit kunt u  doen met de volgende indicaties: Begeleiding individueel en / of begeleiding groep / Vervoer van en naar dagbesteding.

Begeleidingskosten op een Tendens Vakantie:
 • 45% van de reissom bij een  reis met 7 vakantiegangers en 2 reisbegeleiders .
 • 55% van de reissom bij een reis met 6 vakantiegangers en  3 reisbegeleiders.
Deze begeleidingskosten vindt u terug op de factuur die u van Tendens Vakanties ontvangt.

Bent u in het bezit van een uitgebreide PGB indicatie via WMO* of de WLZ*:
Wanneer u in het bezit bent van een uitgebreide PGB indicatie heeft u wellicht recht op een ruimere vergoeding dan alleen de begeleidingskosten van de vakantie. Dit ligt eraan welke indicaties er aan u zijn toegekend. Een PGB indicatie WMO/ WLZ kan bestaan uit de volgende onderdelen:
 • Begeleiding individueel (Begeleidingskosten tijdens vakantie)
 • Begeleiding groep (Begeleidingskosten tijdens vakantie)
 • Vervoer van en naar dagbesteding (Begeleidingskosten tijdens vakantie)
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Logeeropvang = respijt zorg o.b.v. Kort durend verblijf. Logeeropvang mag gebruikt worden voor vakanties met 24 uurs begeleiding.
Wanneer u dus alle onderdelen in uw PGB indicatie heeft zitten zou u in  principe de gehele reissom vergoed kunnen krijgen.

Let op, het ligt aan uw persoonlijke situatie en de afspraken met de SVB / het  zorgkantoor / de gemeente waar u uiteindelijk precies recht op heeft. De hoogte van de vergoeding is dus ook per persoon/ per reis verschillend. Vaak heeft het zorgkantoor de antwoorden op uw vragen hieromtrent. 

Uw PGB aanvraag indienen Stap voor Stap:

In de praktijk blijkt  ook het aanvragen van een PGB en het correct en volledig  invullen van de formulieren soms best lastig. Vandaar dat de SVB sinds enkele jaren de website PgbPortaal gebruikt om een en ander te vereenvoudigen. Onderstaand treft u hiervoor een verdere toelichting. Voor het geval dat u toch papieren formulieren wilt gebruiken, hebben wij ook een stap voor stap uitleg hoe u uw PGB aanvraag bij ons kunt indienen.

1. Boek uw reis naar keuze.
Wanneer wij uw boeking hebben ontvangen sturen wij u een boekingsbevestiging en de factuur. Deze dient u geheel te voldoen, volgens de door Tendens Vakanties gestelde betalingstermijnen.   

2. Zorgovereenkomst digitaal opstellen:
De snelste en makkelijkste manier om uw zorgovereenkomst in te sturen is via het PGB Portaal. U kunt uw zorgovereenkomst in het PGB Portaal digitaal opstellen, delen met uw zorgverlener en beiden digitaal uw handtekening zetten. Voor uw gemak vindt u HIER een voorbeeld van een ingevulde zorgovereenkomst. Het systeem controleert of de gegevens kloppen en volledig zijn. Dat voorkomt fouten. Daarna verstuurt u de zorgovereenkomst via het portaal naar het zorgkantoor. Dat scheelt veel tijd. De zorgbeschrijving is een onderdeel van de zorgovereenkomst en hoeft niet apart opgesteld te worden. 

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij gebruik van het PGB Portaal of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw zorgkantoor. Zij kunnen met u meekijken en u direct uitleg geven. Deze zorgkantoren en gemeente werken al met het PGB Portaal.


3. Zorgovereenkomst toch liever op papier opstellen:
Let op! Deze werkwijze heeft wel gevolgen voor de verwerkingstijd. De verwerkingstijd voor een zorgovereenkomst die u op papier of per e-mail aanlevert is uiterlijk 6 weken. De verwerkingstijd van een digitaal opgestelde overeenkomst in het PGB Portaal is uiterlijk 10 werkdagen.

Als u op papier wilt blijven werken, gebruik dan het Zorgbeschrijving. En hier kunt u de Zorgovereenkomst vinden.

Gelieve de informatie bij de volgende punten zelf aan te vullen.
 • Vul bij punt 1 de gegevens van de budgethouder in (de vakantieganger)
 • Vul bij punt 3 de betreffende reisdata in.
 • Vink bij punt 4 aan of u onder WLZ of WMO valt en geef specifiek aan voor welke zorgkosten u in aanmerking komt vanuit de indicatie.
 • Vult u vervolgens in welke zorg u via uw PGB kunt inkopen  (dit hangt af van het type PGB u heeft)
 • Onderteken de overeenkomst bij punt 9 maar vul de datum nog niet in
De bijbehorende Zorgbeschrijving
 • Vul op pagina 1 de ontbrekende gegevens van de budgethouder in. (de vakantieganger)
 • Vul op pagina 2 vraag 2 in.
 • Onderteken beide formulieren en stuur ze naar ons op. Dit kan per email of evt. per post. (Let op de datum pas invullen op het moment dat u de declaratie daadwerkelijk gaat indienen)
Wij ondertekenen de overeenkomst en de zorgbeschrijving en retourneren beiden naar u. Stuur vervolgens deze via e-mail of post naar uw zorgkantoor.

4. Dien uw declaratie in bij de SVB / het zorgkantoor/ de gemeente.
Dit doet u direct nadat de vakantie heeft plaatsgevonden.

5. De SVB / het zorgkantoor/ de gemeente betaalt de aan u  toegekende vergoeding aan Tendens Vakanties.

6. Tendens betaalt deze vergoeding vervolgens aan u terug.
U hebt immers de volledige reissom al aan ons  voldaan.

Komt u er niet uit? Geen probleem. Uw zorgkantoor helpt u graag bij het indienen van uw aanvraag.
Contactgegevens zorgkantoren

Ook Tendens Vakanties is voor eventuele vragen bereikbaar. Binnen ons team is Koos Hooijmans belast met PGB zaken. Hij is het makkelijkste te bereiken via e-mail:  k.hooijmans@tendensvakanties.nl


* = Bron is Per Saldo (www.persaldo.nl)