Financiering vakantie

Tendens Vakanties is als erkende zorgaanbieder opgenomen in het AGB register. Dit biedt u de mogelijkheid om zorg-/begeleidingskosten te declareren. U hoeft uw 'aangepaste' vakantie dus niet helemaal zelf te betalen.

Met een functiebeperking op reis of op vakantie gaan, brengt vaak extra kosten met zich mee. Kosten die u bijvoorbeeld moet maken voor een vrijwilliger als begeleider of een aangepaste touringcar. Daardoor wordt uw vakantie al gauw duurder. Maar daarom hoeft u niet thuis te blijven. Hieronder vindt u informatie over tegemoetkomingen van de overheid, particuliere fondsen en verzekeraars.

PersoonsGebondenBudget (PGB)
Reizen met begeleiding is (helaas) nog steeds duurder dan het reguliere reizen. Reizigers die een PGB hebben, kunnen vaak (een deel van) de vakantie betalen uit hun PGB.
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. 

Voor meer informatie over de inzet van het PGB en voor een overzichtelijk stappenplan klikt u HIER.

Een aantal Nederlandse zorgverzekeraars vergoedt vakanties of extra kosten voor zieke mensen en mensen met een beperking in hun aanvullende verzekeringen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Fondsen
Nederland kent diverse fondsen voor (financiële) hulp aan particulieren. Dien uw aanvraag rechtstreeks in bij het betreffende fonds, voordat u uw vakantie boekt. Let wel, dergelijke aanvragen nemen vaak veel tijd in beslag. Informeer u daarom tijdig via de websites van het fonds waar u gebruik van wilt maken. Zoals:

www.phelps-stichting.nl
www.bisschopbluyssenfonds.nl
www.stinafo.nl
www.lichthoeve.nl
www.beatrix.nl
www.epilepsie.nl
www.reumafonds.nl
www.lsbs.nl
www.astmafonds.nl
www.gaandeweg.nl

Ook MEE, de vroegere Sociaalpedagogische Dienst, kan u (o.a.) gratis informatie geven over ondersteuning via fondsen. U kunt er terecht als u een kind, partner of familielid heeft met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, of een beperking als gevolg van een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of autisme. Zie ook op www.mee.nl.

Veel informatie over fondsen vindt u ook op www.verenigingvanfondsen.nl, de website van de FIN. De FIN is dé belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland, waar ongeveer 300 vermogensfondsen lid van zijn. Deze fondsen steunen goede doelen op het gebied van maatschappelijk welzijn, natuur, gezondheid en cultuur. De FIN geeft via Walburg Pers ook het FondsenBoek uit met een overzicht van meer dan 650 Nederlandse vermogensfondsen die een publieke functie vervullen op het gebied van maatschappelijk werk, gezondheidszorg, internationale hulp, milieu, natuurbehoud en dierenbescherming, onderwijs en onderzoek, kunst en cultuur, sport, recreatie en charitas. Naast het FondsenBoek geeft Walburg Pers ook de FondsenDisk uit als u liever digitaal wil zoeken.

Gemeentelijke steun
Op grond van de bijzondere bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kan uw gemeente uw aangepaste vakanties ondersteunen. Gemeenten voeren de WMO uit, maar elke gemeente legt daarbij andere accenten. Voorwaarde is in elk geval dat u een minimum inkomen heeft. Of u voor ondersteuning in aanmerking komt, kunt u daarom het beste navragen bij uw eigen gemeente.

Belastingaftrek extra kosten
In uw jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting kunt u bij de buitengewone uitgaven de extra kosten die u tijdens uw vakantie moet maken, opvoeren als aftrekpost. Het betreft de extra kosten die betrekking hebben op verpleging en persoonlijke verzorging. Of u voor aftrek in aanmerking komt, is uiteraard afhankelijk van uw totale buitengewone uitgaven en de hoogte van uw drempel. U ontvangt van ons een gespecificeerde factuur.

AGB-Code: 41784029