Algemene voorwaarden

1. Boeking van een reis
De aanmelding voor een reis is definitief als het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend (online) is ontvangen en wanneer de boeking door Tendens bevestigd is. Wij behouden ons het recht om extra informatie op te vragen over een vakantieganger alvorens deze persoon definitief ingeboekt wordt op de reis van zijn/haar voorkeur.

2. Bevestiging en betaling reissom
Nadat de vakantieganger(ster) is ingeschreven op de reis wordt een bevestiging verzonden met een totaalfactuur die in twee termijnen betaald kan worden (behalve als de reis binnen 8 weken vertrekt). U ontvangt maar één factuur.

3. Reisdocumenten
3 à 4 Weken voor de reis, of zodra de volledige informatie bij ons bekend is, worden alle documenten en eventuele tickets, met uitzondering van collectieve reisbescheiden, aan de deelnemers toegezonden. Voor reizen buiten Europa dient men in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Voor reizen binnen Europa voldoet een identiteitskaart. Tevens ontvangt men een kledingadvieslijst, telefoonnummers en adres waaronder men voor noodgevallen te bereiken is, labels voor de bagage en een zakgeldadvies.
Indien men andere zaken dan de normale bagage dient mee te nemen, dan wordt dat tijdig bekend gemaakt.

4. Opstapplaatsen
Bij vrijwel alle reizen is de opstapplaats vermeld in onze reisgids/website. Mocht de opstapplaats worden gewijzigd, dan wordt dit tijdig doorgegeven, uiterlijk bij de laatste reisinformatie. Tevens bestaat voor vrijwel alle reizen de mogelijkheid om rechtstreeks naar de accommodatie te reizen.

Let op! U dient het vervoer naar de door u aangegeven vertrekplaats van de vakantie zelf te organiseren. U dient onze organisatie zo tijdig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele vertraging. Hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor eigen rekening. Ook voor de terugreis geldt dat u zelf vervoer organiseert vanaf de door u aangegeven 'afstapplaats'.  Mocht een groep op de terugreis vertraging oplopen als gevolg van overmacht (denk aan pech, file etc.) dan wordt u daar direct van op de hoogte gebracht. U dient zelf het vervoer dan te herorganiseren. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten kunt u niet op Tendens Vakanties verhalen.  Houdt u er rekening mee dat de voorwaarden van Valysvervoer door personeelsgebrek eenzijdig gewijzigd zijn en dat vervoer 24 uur van tevoren aangevraagd dient te worden (in het weekend zelfs 48 uur van tevoren). Wij adviseren u dan ook het vervoer van en naar de opstapplaats anders te organiseren.   

5. Omboeking van reisbestemming
Indien men dit tijdig (en bij voldoende plaats) kenbaar maakt, kan omboeken in veel gevallen kosteloos worden gedaan. Per aanvraag zal worden bekeken of er eventueel kosten aan verbonden zijn.

6. Wijze van vervoer
In de reisgids/website wordt duidelijk aangegeven welk vervoermiddel wordt gebruikt. Afhankelijk daarvan wordt medegedeeld waar en wanneer men uiterlijk aanwezig dient te zijn.

7. Verzekeringen
In de reissom is  een standaard reisverzekering inbegrepen. Daarnaast kunt u gebruik maken van de annuleringsregeling van Tendens Vakanties door de annuleringsbijdrage te boeken.
De voorwaarden van de verzekeringen zijn bij Tendens Vakanties  op te vragen.

8. Annuleringskosten
Bij annulering zijn de daaraan verbonden kosten:  
-  tot 60 dagen voor vertrek alleen de gedane aanbetaling
-  tot 42 dagen voor vertrek 25% van de reissom
-  tot 21 dagen voor vertrek 50% van de reissom
-  daarna de gehele reissom

9. Reissom
De reissom is doorgaans inclusief logies, maaltijden, aantal drankjes, excursies, reisbegeleiding, reisverslag, reisverzekering en vervoer vanaf de opstapplaats. De reissom is exclusief annuleringsbijdrage, bijdrage garantiefonds, reserveringskosten en de meerkosten voor een eenpersoons kamer.

10. Verplichtingen van de vakantiegangers
De vakantiegangers zijn verplicht de aanwijzingen van Tendens Vakanties of diens vertegenwoordigers strikt na te komen. Men is zelf aansprakelijk voor alle schade die door eigen onzorgvuldigheid ontstaat. Tendens Vakanties kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

11. Aansprakelijkheid Tendens Vakanties
Tendens Vakanties is in principe gebonden jegens de vakantiegangers de reis conform de beschrijving in de reisgids/website te verzorgen en uit te voeren. Bij overmacht, zoals vastgelegd in de wet en de geldende jurisprudentie, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De stichting dient waar nodig in voorkomende gevallen naar beste weten hulp te verlenen. Als daaruit kosten voortvloeien wordt per geval bekeken wie deze kosten dient te dragen. Daar Tendens Vakanties de wensen en behoeften van de vakantieganger hoog in het vaandel heeft staan, kan de definitieve invulling van de reis ter plekke gewijzigd worden.

12. Weigering deelname
Als blijkt dat de informatie, gegeven in het inschrijfformulier, in die mate verschilt van de werkelijkheid of onvolledig is zodat het onmogelijk is die vakantieganger mee te nemen, met het oog op vervoer en/of de mate van begeleiding, kan die vakantieganger op het laatste moment nog geweigerd worden of kan zijn reis vroegtijdig beëindigd worden. Hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de vakantieganger.

13. Annulering bij onvoldoende deelname
Tendens Vakanties behoudt zich het recht voor een reis, tot drie weken voor vertrek,  te annuleren indien er onvoldoende vakantiegangers  zijn voor de desbetreffende reis. Er wordt in overleg met u gezocht naar een alternatieve reismogelijkheid. Eventuele meerkosten voor de alternatieve reis zijn voor uw rekening. Mocht het alternatief goedkoper zijn, dan wordt het verschil terug geboekt op uw rekening.

14. Voorbehoud
Bij het samenstellen van de reisgids/website kunnen onvolkomenheden ontstaan. Indien dat het geval is, dan wordt direct met de vakantiegangers contact gezocht om eventuele misverstanden te voorkomen. Tendens Vakanties kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden, tenzij de oorzaak door feitelijk aantoonbare onjuistheden binnen de organisatie is toe te schrijven.

15. Gebruik foto’s
Tijdens de reizen worden er door onze reisbegeleiders foto’s gemaakt voor het maken van het reisverslag. Deze foto’s kunnen echter ook gebruikt worden voor de reisgids en onze website. We doen ons uiterste best om rekening te houden met de wens van een vakantieganger geen foto’s te publiceren. Het kan echter onverhoopt toch voorkomen dat een foto geplaatst wordt.

16. Bijdrage extra zorg
Diverse Tendens Vakanties zijn geschikt voor vakantiegangers met een extra zorgbehoefte, deze vakanties zijn aangemerkt met een extra zorg icoontje. Begeleiding, vervoer, en verblijf zijn op die reizen afgestemd op deze extra zorgbehoefte. Tendens Vakanties brengt vakantiegangers met een grotere zorgbehoefte (rolstoel, zwaarlijvig, volledige ADL) een bijdrage extra zorg in rekening. Het bedrag varieert van € 95,00 tot € 125,00 toeslag voor de gehele vakantie.