Privacybeleid

Uw privacy heeft onze zorg!

Op 25 mei is een nieuwe verordening van kracht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tendens Vakanties heeft om die reden veel aandacht besteed aan het optimaliseren van haar privacybeleid. Zo is er nog beter gekeken welke persoonsgegevens wij opvragen om aan de zorgbehoefte van onze vakantiegangers te kunnen voldoen, wie deze gegevens ziet en gebruikt, waar de gegevens veilig opgeslagen worden, hoe lang gegevens bewaard mogen worden etc. Dit alles is verwerkt in een Privacyplan Verwerking Persoonsgegevens (PVP), een plan waar medewerkers en reisbegeleiders van Tendens Vakanties inhoudelijk van op de hoogte zijn. Een plan ook ter aanvulling op het privacyreglement van onze organisatie. 

PVP Tendens Vakanties

Privacyreglement Tendens Vakanties 

Onze vakantiegangers, onze vrijwillige reisbegeleiders en natuurlijk onze medewerkers op kantoor mogen er altijd op rekenen dat hun gegevens bij Tendens Vakanties veilig zijn en dat er door de medewerkers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee omgegaan wordt.