Reisinformatie

Aanmelding
Heeft u een leuke reis gezien, maar moet u eerst nog met anderen overleggen of deze reis door kan gaan? Neem dan vrijblijvend telefonisch of per e-mail een optie op deze reis. Wij houden dan vijf werkdagen deze plek voor u gereserveerd. Na deze vijf werkdagen vervalt de optie automatisch en kan een ander aanspraak maken op uw plekje van de reis.

U kunt online de reis definitief boeken door bij de desbetreffende reis op de buttom Boek deze vakantie te klikken. Ook is het mogelijk om het aanmeldingsformulier met de persoonsgegevens handmatig in te vullen en ondertekend naar ons te versturen.  Zodra wij het formulier hebben ontvangen, zullen wij uw boeking definitief maken. We willen u vragen het formulier zeer zorgvuldig in te vullen, aangezien deze informatie de handleiding is voor onze reisbegeleiders om zich goed voor te bereiden op de vakantie. Eventuele extra informatie kunt u in een bijlage toevoegen. Zodra de aanmelding definitief is, ontvangt u van ons een boekingsbevestiging en een factuur die in twee termijnen betaald kan worden (behalve als de reis binnen 8 weken vertrekt).
Wanneer wij naar aanleiding van de door u verstrekte informatie van mening zijn dat een andere reis wellicht beter bij u past, dan nemen wij contact met u op. Samen met u zoeken wij vervolgens de meest geschikte reis uit. Wilt u graag meer informatie over een bepaalde reis, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt natuurlijk ook even langskomen om u bij ons aan de balie te laten informeren en om eventueel een reis te boeken.

Reissom: All Inclusive
De reissom die bij de reizen genoemd wordt, is all inclusive. Dat betekent inclusief overnachtingen, maaltijden, drankjes binnen de accommodatie (m.u.v. hotelvakanties), met 1 of meerdere keren uit eten en een beperkt aantal consumpties (afhankelijk van het aantal vorkjes, dat vermeld staat bij de desbetreffende vakantie). Vervoer (vanaf de opstapplaats), excursies, reisverslag, reisverzekering en reisbegeleiding. De reseveringskosten van  € 25,00 komen er nog wel bij.
Extra optionele kosten, zoals de annuleringsbijdrage, een 1-persoonskamer, persoonlijk begeleider en huurfiets, zijn niet bij de reissom inbegrepen en dienen bij de eerste betaling betaald te worden.
Tijdens de vakantie hoeft u alleen maar zakgeld mee te nemen voor de aankoop van souvenirs en eventuele extra terrasjes. De reisbegeleiding kan u ondersteunen met het beheren van uw zakgeld tijdens de vakantie.

Opstapplaats
Voor vrijwel alle reizen met minibus is de opstapplaats in Veenendaal of bij ons kantoor aan de Marasingel 19 te Arnhem; daarnaast is er voor de meeste reizen een extra opstapplaats. Per reis staat het opstapschema weergegeven. Touringcar-reizen vertrekken meestal vanuit Utrecht, cruises vanuit Arnhem en vliegreizen beginnen op Schiphol of vanaf Eindhoven of Rotterdam. Voor de TOFfe reizen geldt dat er opstapplaatsen zijn in Heerenveen en in Leeuwarden.
Opstapplaatsen anders dan deze worden uitdrukkelijk in de reisgids vermeld of tijdig schriftelijk en/of mondeling aan de vakantiegangers meegedeeld. Klik hier voor de adressen. 

Veilig vervoer
Tendens Vakanties maakt voor de reizen met minibussen gebruik van huurbussen van het erkende verhuurbedrijven Willemsen de Koning (Arnhem) en Kijlstra Personenvervoer (Drachten). Deze bussen zijn goed onderhouden en worden tijdig gecontroleerd.

Vertrektijden
De laatste informatie over vertrektijd en opstapplaats (indien van toepassing) wordt tussen de twee weken en drie dagen voor vertrek (in het uiterste geval) verzonden en/of doorgebeld.

Betalingen
Bij de bevestiging van de reservering treft u een totaalfactuur die in twee termijnen betaald kan worden (behalve als de reis binnen 8 weken vertrekt).

Veranderingen
Veranderingen in de persoonlijke situatie dienen altijd zo spoedig en compleet mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven.

Klachten
Indien men ontevreden is over het verloop van de reis, de accommodatie, het vervoer of de begeleiding, dan kan men hierover schriftelijk een klacht indienen. Elke klacht wordt onderzocht en binnen 8 weken ontvangt men een reactie. Voor deze procedure is het van belang dat de klacht schriftelijk wordt ontvangen.

Annuleringen
Indien een reis geannuleerd wordt, zijn annuleringskosten verschuldigd. U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw boeking bij ons een annuleringsbijdrage te boeken of via een verzekeringsmaatschappij een annuleringsverzekering af te sluiten. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend. Men dient bij annulering om medische redenen altijd een doktersverklaring mee te zenden. Indien er geen geldige reden tot annulering van de reis is en er geen annuleringsbijdrage is afgesloten, gelden de door Tendens Vakanties aangegeven annuleringskosten. Zie hiervoor artikel 8 van de algemene voorwaarden.

Verzekering
Bij het aangeven van diefstal van materialen en dergelijke dient te allen tijde een aangifte bij de politie te worden gedaan. Zie artikel 7 van de reisvoorwaarden voor meer informatie.

Bevestiging
Aan mondelinge beloften kunnen geen rechten worden ontleend. Vraag daarom altijd om een schriftelijke bevestiging van het besprokene.

Hulpmiddelen
Bij gebruik van een rolstoel, rollator, incontinentiemateriaal en andere hulpmiddelen dient men deze altijd zelf mee te nemen.

Achtergebleven bagage
Gevonden en vergeten bagage wordt ongefrankeerd naar de eigenaar teruggezonden. Voor de vergoeding van niet teruggevonden materiaal kan geen beroep op Tendens Vakanties worden gedaan.

Medicijnen? Recept meenemen!
Neem voldoende medicijnen mee, het liefst in speciale sorteerdoosjes. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw recept(en), in het Latijn, bij u hebt. Dit is noodzakelijk om bij eventueel verlies of diefstal in het buitenland nieuwe medicijnen te kopen. Tevens dient u bij onderzoek door een douanebeambte aan te kunnen tonen dat het om medicijnen gaat.

Wat mag mee op uw reis?
De bagageruimte is beperkt. Neemt u daarom bij voorkeur één koffer of tas mee met een maximum van 20 kg. Op die manier bespaart u ons en uzelf een hoop tijd en ongemak.

Zakgeld
Het is verplicht zakgeld mee te nemen. We stellen geen eisen aan de hoogte van het zakgeld. Wel geven we in de laatste reisinformatie een adviesbedrag. Tendens Vakanties en de reisleiding dragen echter geen verantwoordelijkheid voor de besteding daarvan, tenzij dat vooraf is overeengekomen.

Vakantiepresentatie
Tendens Vakanties komt graag bij uw woonlocatie of informatiesteunpunt langs voor een verrassende vakantiepresentatie. Tijdens deze interactieve bijeenkomst staat de vakantie centraal. Middels een spel en een kringgesprek horen we van elkaar wat een vakantie leuk en geslaagd maakt. We luisteren naar elkaars verhalen en komen al helemaal in de vakantiestemming. Vakantiegangers, maar ook ouders en verzorgers, zijn van harte welkom!
Onze vakantievriend heeft uiteraard nog een leuk presentje bij zich voor iedereen. Laat de vakantie nu maar beginnen!
Lijkt een bezoek van onze vakantievriend u een leuk idee, neem dan contact op met Tendens Vakanties.

Wijzigingen voorbehouden
Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, luchthavenbelasting en/of verschuldigde heffingen daartoe aanleiding geven.