Opstapplaatsen

De opstapplaats is waar de vakantie begint en eindigt. Hier verzamelen de begeleiders en reizigers, waarna ze samen naar de plaats van bestemming reizen.

Voor vrijwel alle reizen met minibus is de opstapplaats in Veenendaal of bij ons kantoor aan de Hoefbladlaan 6-12 te Arnhem, daarnaast is er voor de meeste reizen een extra opstapplaats. Per reis staat het opstapschema weergegeven. Touringcar-reizen vertrekken meestal vanuit Utrecht, cruises vanuit Arnhem(Rijnkade) en vliegreizen beginnen bijna altijd op Schiphol.
Tevens is het bij veel reizen mogelijk om rechtstreeks naar de plaats van bestemming te reizen.

Uw opstapplaats
Per vakantie geven we aan welke opstapplaatsen we gebruiken. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven waar u graag op wilt stappen. Hier houden wij rekening mee.

In de brief met laatste reisinformatie vindt u de tijden en de adressen van de verschillende opstapplaatsen. De reisbegeleiding neemt voor vertrek ook nog contact op waarbij in ieder geval ook nog eens axtra gecontroleerd wordt waar de vakantieganger opstapt.

Wijzigingen
Gelieve wijzigingen in opstapplaats tijdig, en bij voorkeur schriftelijk, aan ons door te geven.