Vervoer en opstapplaatsen

De opstapplaats is waar de vakantie begint en eindigt. Hier verzamelen de reisbegeleiders en vakantiegangers, waarna ze samen naar de plaats van bestemming reizen.

Van al onze vakanties staan de opstapplaatsen vermeld in onze reisgids/website. U kunt bij het boeken van een vakantie aangeven welke voorkeur u heeft. Mocht de opstapplaats worden gewijzigd, dan wordt dit tijdig doorgegeven, uiterlijk bij de laatste reisinformatie. Tevens bestaat voor vrijwel alle reizen de mogelijkheid om rechtstreeks naar de accommodatie te reizen.

Voor vrijwel alle reizen met minibus is de opstapplaats bij ons kantoor aan de Marasingel 19 te Arnhem, daarnaast is er voor de meeste reizen minimaal één extra opstapplaats in het land. Per reis staat het opstapschema weergegeven. Cruises vertrekken meestal vanuit Arnhem(Rijnkade) en vliegreizen beginnen meestal op Schiphol of Eindhoven Airport.

Onze TOFfe vakanties starten allemaal in Drachten (De Velden 1) en Heerenveen (Abe Lenstra Boulevard 25).

In de brief met laatste reisinformatie vindt u de tijden en de adressen van de verschillende opstapplaatsen. De reisbegeleiding neemt voor vertrek ook nog contact op waarbij in ieder geval ook nog eens axtra gecontroleerd wordt waar de vakantieganger opstapt.

Tips voor wanneer u met de taxi gehaald of gebracht wordt:
  • Geef duidelijk aan de taxichauffeur door dat hij/zij bij wegbrengen en ophalen (bij een receptie) de naam van onze reisorganisatie (TENDENS VAKANTIES) meldt en niet van een vakantieganger.
  • Mocht een tacichauffeur op de plaats van bestemming niemand zien, laat hem/haar dan even met onze organisatie bellen zodat wij de reisbegeleiders kunnen contacten. Dat kan op nummer 026-3392367
Let op! U dient het vervoer naar de door u aangegeven vertrekplaats van de vakantie zelf te organiseren. U dient onze organisatie zo tijdig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele vertraging. Hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor eigen rekening. Ook voor de terugreis geldt dat u zelf vervoer organiseert vanaf de door u aangegeven 'afstapplaats'.  Mocht een groep op de terugreis vertraging oplopen als gevolg van overmacht (denk aan pech, file etc.) dan wordt u daar direct van op de hoogte gebracht. U dient zelf het vervoer dan te herorganiseren. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten kunt u niet op Tendens Vakanties verhalen.  Houdt u er rekening mee dat de voorwaarden van Valysvervoer door personeelsgebrek eenzijdig gewijzigd zijn en dat vervoer 24 uur van tevoren aangevraagd dient te worden (in het weekend zelfs 48 uur van tevoren). Wij adviseren u dan ook het vervoer van en naar de opstapplaats anders te organiseren.   


Wijzigingen
Gelieve wijzigingen in opstapplaats tijdig, en bij voorkeur schriftelijk, aan ons door te geven.