Opstapplaatsen

De opstapplaats is waar de vakantie begint en eindigt. Hier verzamelen de begeleiders en vakantiegangers, waarna ze samen naar de plaats van bestemming reizen.

Voor vrijwel alle reizen met minibus is de opstapplaats in Veenendaal(Mac Donalds, Nieuweweg Noord 266) of bij ons kantoor aan de Marasingel 19 te Arnhem, daarnaast is er voor de meeste reizen een extra opstapplaats. Per reis staat het opstapschema weergegeven. Cruises vertrekken meestal vanuit Arnhem(Rijnkade) en vliegreizen beginnen meestal op Schiphol of Eindhoven Airport.
Tevens is het bij veel reizen mogelijk om rechtstreeks naar de plaats van bestemming te reizen.

TOFfe vakanties
Onze TOFfe vakanties starten allemaal in Drachten(Ottolaan 2) , Leeuwarden(Middelzeelaan 20) en Heerenveen (Abe Lenstra Boulevard 25).

Uw opstapplaats
Per vakantie geven we aan welke opstapplaatsen we gebruiken. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven waar u graag op wilt stappen. Hier houden wij rekening mee.

In de brief met laatste reisinformatie vindt u de tijden en de adressen van de verschillende opstapplaatsen. De reisbegeleiding neemt voor vertrek ook nog contact op waarbij in ieder geval ook nog eens axtra gecontroleerd wordt waar de vakantieganger opstapt.

Wijzigingen
Gelieve wijzigingen in opstapplaats tijdig, en bij voorkeur schriftelijk, aan ons door te geven.