Nu ook 'Samen Logeren'

Naast ‘Samen vakantie maken’ nu ook ‘Samen logeren’ als antwoord op toenemende vraag naar passende respijtzorg.

De huidige tijd is aangemerkt als een tijd van omslag, een tijd waarin we ons ‘moeten’ ontwikkelen van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Vrij vertaald: iedereen telt mee, iedereen doet mee en iedereen kan wat voor een ander betekenen. Uit het rapport ‘Voor Elkaar’ van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt echter dat mantelzorgers een te hoge belasting ervaren.  Hierdoor is de vraag naar respijtzorg enorm toegenomen.

Al vanaf 1995 organiseren wij vakanties en activiteiten voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Prominent in onze visie opgenomen is de wens om de vakantiegangers én ouders/verzorgers te ontlasten. Aanbieden van een andere omgeving, nieuwe contacten leggen maar bovenal even onbezorgd genieten. De organisatie maakt daarbij gebruik van enthousiaste en deskundige vrijwillige (reis)begeleiders die waar gewenst of noodzakelijk de persoonlijke verzorging tijdelijk overnemen. Onze inzet is altijd ‘Samen vakantie maken’.

Omdat wij de toenemende vraag naar ‘ontzorging’ herkennen, ook in de periode buiten de vakanties om, zijn wij met mantelzorgers en gemeente in gesprek gegaan om een passende oplossing te organiseren. “Vanuit onze expertise op het gebied van kortdurend verblijf, dagbesteding en persoonlijke verzorging, was de ontwikkeling van zogenaamde Logeerweekenden voor de hand liggend”.

Voor de logeerweekenden hebben we een prachtige locatie gevonden; sfeervol, aangepast en kleinschalig zoals men van ons gewend is. In en rond de woning zijn er mogelijkheden genoeg om leuke dingen te doen maar in samenspraak bepalen we ons programma wordt nog maar eens benadrukt. We moeten niets maar kunnen veel en wat we vooral belangrijk vinden is dat het fijn en gezellig is, echt even een korte pauze om weer op adem te komen.


Financiering
Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is het mogelijk om als zorgvrager respijtzorg aan te vragen bij uw gemeente. Ook het persoonsgebonden budget kan ingezet worden om (een deel van) de respijtzorg te betalen en tot slot vergoeden ook sommige zorgverzekeraars respijtzorg vanuit de aanvullende verzekering. Laat u over de mogelijkheden informeren.

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN