Tendens Academie

Tendens Vakanties heeft een uitgeschreven vrijwilligersbeleid. Onze reisbegeleiders zijn zodoende op de hoogte van de procedures die gelden binnen de organisatie. Zij beschikken over protocollen/handleidingen met betrekking tot:
  • Voorbereiding, uitvoering, afronding van een reis;
  • Omgang met de doelgroep;
  • Omgang met privacygevoelige informatie;
  • Zorgdragen voor veilig vervoer;
  • Hoe te handelen in een noodsituatie.

Om ervoor te zorgen dat de reisbegeleiders altijd beschikken over de meest actuele gegevens maakt Tendens Vakanties gebruik van een online leeromgeving, ook wel de Tendens Academie genoemd.
Reisbegeleiders krijgen, na inschrijving, een persoonlijke code waarmee zij in de online leeromgeving op hun eigen tempo informatie tot zich kunnen nemen die voor hen wenselijk of noodzakelijk is.

Klik op onderstaande link om de online leeromgeving te betreden.

Tendens Academie