Reisbegeleiders

Wie zijn onze reisbegeleiders?

Onze reizen worden begeleid door ervaren en enthousiaste vrijwillige reisbegeleiders. Tendens Vakanties kiest bewust niet voor de inzet van betaalde reisbegeleiders vanuit de gedachte dat het motief van een vrijwilliger is dat hij/zij een ander wil helpen 'vanuit het hart' en niet vanuit een financiële noodzaak. Daarnaast vindt Tendens Vakanties dat vrijwilligerswerk onmisbaar is in onze samenleving en van groot individueel, maatschappelijk en economisch belang. Vrijwilligerswerk biedt mensen de mogelijkheid blijk te geven van hun solidariteit en betrokkenheid bij anderen en de maatschappij.

Voorafgaand aan elk nieuw vakantieseizoen volgen zij een deskundigheidbevorderingstraining, die bestaat uit een introductietraining voor nieuwe reisbegeleiders en een verdiepingstraining voor alle reisbegeleiders. Tijdens deze trainingen worden ze door professionals getraind en geïnstrueerd op verschillende terreinen. De begeleiders kunnen waar nodig vanuit de stichting diverse relevante cursussen volgen. Van het coördinatieteam krijgen zij alle noodzakelijke ondersteuning in de voorbereiding, afhandeling en indien nodig tijdens de uitvoering van de vakanties.
Tendens Vakanties heeft een uitgeschreven vrijwilligersbeleid. Onze reisbegeleiders zijn zodoende op de hoogte van de procedures die gelden binnen de organisatie. Zij beschikken over protocollen/handleidingen met betrekking tot:
  • Voorbereiding, uitvoering, afronding van een reis;
  • Omgang met de doelgroep;
  • Omgang met privacygevoelige informatie;
  • Zorgdragen voor veilig vervoer;
  • Hoe te handelen in een noodsituatie.

Keurmerk

Sinds 3 november 2012 heeft Tendens Vakanties het NOV keurmerk 'Vrijwillige Inzet Goed Geregeld'.  De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk erkent daarmee dat Tendens Vakanties aandacht heeft voor de kwaliteit van het vrijwilligerswerk binnen haar organisatie.


Hier zijn wij als organisatie natuurlijk bijzonder trots op!