De reisbegeleiding

Wie zijn onze reisbegeleiders?

Onze reizen worden begeleid door ervaren en enthousiaste vrijwillige reisbegeleiders. Tendens kiest bewust voor de inzet van onbetaalde reisbegeleiders vanuit de gedachte dat het motief van een vrijwilliger is dat hij/zij een ander wil helpen 'vanuit het hart' en niet vanuit een financiële noodzaak. Daarnaast vindt Tendens dat vrijwilligerswerk onmisbaar is in onze samenleving en van groot individueel, maatschappelijk en economisch belang. Vrijwilligerswerk biedt mensen de mogelijkheid blijk te geven van hun solidariteit en betrokkenheid bij anderen en de maatschappij.

Voorafgaand aan elk nieuw vakantieseizoen volgen zij een deskundigheidbevorderingstraining, die bestaat uit een introductietraining voor nieuwe reisbegeleiders en een verdiepingstraining voor alle reisbegeleiders. Tijdens deze trainingen worden ze door professionals getraind en geïnstrueerd op verschillende terreinen. De begeleiders kunnen waar nodig vanuit de stichting diverse relevante cursussen volgen. Van het coördinatieteam krijgen zij alle noodzakelijke ondersteuning in de voorbereiding, afhandeling en indien nodig tijdens de uitvoering van de vakanties.

Tendens Vakanties heeft een uitgeschreven vrijwilligersbeleid. Onze reisbegeleiders zijn zodoende op de hoogte van de procedures die gelden binnen de organisatie. Zij beschikken over protocollen/handleidingen met betrekking tot:
  • voorbereiding, uitvoering, afronding van een reis;
  • omgang met de doelgroep;
  • omgang met privacygevoelige informatie;
  • zorgdragen voor veilig vervoer;
  • hoe te handelen in een noodsituatie.

Veel gestelde vragen

Lijkt het reisbegeleiderschap jou iets maar zijn er onduidelijkheden of vragen? Kijk dan tussen de veel gestelde vragen. Misschien dat hier jouw antwoord tussen zit, zo niet, neem gerust contact met ons op!

Ook reisbegeleider worden?

Klik dan HIER voor het aanmeldingsformulier en meld je aan voor één van onze kennismakingsbijeenkomsten! Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met Tendens Vakanties, onze missie en visie en leggen we uit wat het inhoudt om als reisbegeleider aan de slag te gaan. Je ontmoet medekandidaten en gaat o.a. met elkaar in gesprek over je vaardigheden, ervaringen met de doelgroep en wat je drijfveren zijn om als reisbegeleider aan de slag te gaan.

Om je aan te melden of voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar Miranda de Krosse: m.dekrosse@tendensvakanties.nl of neem telefonisch contact op via 026-3392367.

Graag tot ziens!