Aanmeldingsformulier

Fantastisch, ik ga met een reis van Tendens mee!

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Pasfoto ReizigerBrowse...
Max. 2MB, verplicht voor mensen die dit nog niet eerder meegezonden hebben.
Ja, hierbij geef ik toestemming om mijn pasfoto te gebruiken om mijn persoonsdossier en de brief met laatste reisinformatie te personaliseren *

Adresgegevens reiziger

Achternaam *
Voornamen *
Roepnaam *
Geslacht *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
E-mail *
Geboortedatum *
Lengte *
Gewicht *
Woonsituatie *
Naam wooninstelling

Reisvoorkeur

BestemmingFunpop Festival
CodeV1901A
Vertrekvr 24 mei 2019
Opstapplaats
(zie opstapschema)

Extra's bij de boeking

Annuleringsbijdrage €56
1 persoonskamer (op aanvraag) €55

Overige

Maakt u deze reis samen met een bekende? *
Zo ja, wat is zijn/haar naam?
Wat is uw relatie tot hem/haar?
Wilt u met hem/haar een kamer delen?

Persoonsgegevens

Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op uw wensen en behoeften tijdens de vakantie én om u te kunnen ondersteunen in het maken van de juiste vakantiekeuze, vragen wij u onderstaande vragen zo nauwkeurig mogelijk en naar waarheid in te vullen.

Het is van groot belang dat u bij het beantwoorden van de vragen rekening houdt met hoe u kunt reageren in een vreemde omgeving en in ongewone of onbekende situaties (de vakantiebestemming). Indien de ruimte te beperkt is vragen wij u een bijlage en/of een behandelplan toe te voegen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Op onze website vindt u ons Privacyplan Verwerking Persoonsgegevens (PVP) met daarin meer informatie over wie uw persoonsgegevens ziet/gebruikt, waar de gegevens veilig opgeslagen worden, hoe lang gegevens bewaard worden etc. Dit PVP is opgesteld conform de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Handicaps, ziekten en overige

Wat is de aard van uw beperking? *
Graag toelichting op uw beperking
Heeft u een allergie en zo ja, waarvoor?
Heeft u epilepsie? *
Zo ja, dan verzoeken wij een bijlage mee te sturen met de aard en frequentie van de toevallen en welke handelingen verricht dienen te worden bij een toeval.
Bijlage
 
Browse...
Heeft u een andere ziekte en zo ja, welke?
Bent u spastisch? *
Heeft u hartklachten? *
Bent u slechthorend? *
Bent u geheel doof? *
Bent u slechtziend? *
Bent u geheel blind? *
Kunt u zich goed verstaanbaar maken? *
Zo niet, wat gebruikt u dan om zaken duidelijk te maken?
Heeft u last van incontinentie en zo ja, wanneer?
(neemt u a.u.b. voldoende voorzorgsmaatregelen)
Heeft u een niet-reanimatie verklaring? *
Zo ja, stuur dan een kopie van deze verklaring als bijlage hieronder.
Bijlage
 
Browse...
Heeft u een dieet waar tijdens de vakantie rekening mee gehouden moet worden en zo ja, welk dieet? *
Bent u vegetarisch? *
Mag u alcohol gebruiken en zo ja, welke dranken en welke hoeveelheid per dag? *

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen en zo ja, welke en waarvoor?
Indien u medicijnen gebruikt graag een medicijnlijst bijvoegen
 
Browse...
Kunt u de medicijnen in eigen beheer houden?
Kunt u de medicijnen zelfstandig innemen?
Moet de begeleiding u de medicatie aanreiken?
Maakt u gebruik van injecties? *
Moet de begeleiding deze toedienen?
Heeft u verdere verpleegkundige handelingen nodig? Zo ja, welke?

Lichamelijke verzorging en aanpassingen

Hoever kunt u zelfstandig lopen zonder hulp *
Welke hulp heeft u nodig tijdens het lopen?
Welke hulpmiddelen voor het
lopen wilt u meenemen tijdens uw vakantie?
Elektrische rolstoel afhankelijk van het type reis alleen toegestaan na overleg
Rolstoel maten (ingeklapt, indien mogelijk)
Breedte (cm)
Lengte (cm)
Hoogte (cm)
Dient u tijdens de reis in uw rolstoel vervoerd te worden?
Heeft u hulp nodig bij het instappen in een minibusje? *
Heeft u hulp nodig bij het traplopen? *
Heeft u hulp nodig bij het toilet? *
Heeft u hulp nodig bij het wassen? *
Zo ja, welke hulp wordt u thuis aangeboden?
Heeft u hulp nodig bij het aankleden? *
Zo ja, welke hulp wordt u thuis aangeboden?
Heeft u hulp nodig bij het eten? *
Zo ja, welke hulp wordt u thuis aangeboden?
Heeft u een slaapkamer op de begane grond nodig? *

Vaardigheden

Kunt u zelfstandig met geld omgaan? *
Kunt u uw zakgeld in eigen beheer houden tijdens de vakantie? *
Heeft u hulp nodig bij de aankoop van souvenirs e.d? *
Bent u gewend er alleen op uit te trekken? *
Kunt u of mag u zonder begeleiding achterblijven? *
Kunt u zwemmen? *
Zo ja, heeft u toezicht nodig tijdens het zwemmen?

Hulpmiddelen (zie voorwaarden)

De volgende hulpmiddelen heb ik nodig:
Hoog-laag bed
Douchestoel
Actieve tillift
Passieve tillift
Overige namelijk

Gedrag

Vertoont u bepaalde gedragingen die vervelend kunnen zijn voor de mensen in uw omgeving en extra aandacht vereisen van de begeleiding? *
agressiviteit
claimend gedrag
seksueel overschrijdend gedrag
te nadrukkelijk aanwezig
autistisch gedrag
dementie
roken
overmatig drankgebruik
heimwee
anders, namelijk
Toelichting op bovenstaande gedragingen (bijv. wanneer bepaald gedrag zich voordoet):
Advies aan de reisbegeleiding:

Hobby's

Wat zijn uw hobby's? *

Eventuele aan of opmerkingen

Eventuele aan of opmerkingen

Overige vragen

Bent u al eerder met Tendens Vakanties op vakantie geweest? *
Zo ja, in welk jaar en wat was de bestemming?
Zo nee, hoe bent u bij Tendens Vakanties terecht gekomen?
Heeft u er bezwaar tegen dat er vakantiefoto's van u gebruikt worden voor publicatie op de sociale media en/of voor de reisbrochure? *
Heeft u er bezwaar tegen dat uw vakantieverslag na afloop van de reis op onze website wordt geplaatst? *

Contactpersoon

Vult u hieronder de naam en het adres in van de contactpersoon voor en tijdens uw vakantie. Deze persoon is voor Tendens Vakanties het vaste aanspreekpunt.
Voornaam *
Achternaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon overdag *
Telefoon 's avonds
E-mail adres *
Relatie tot de deelnemer
Factuur sturen naar:
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige post graag sturen naar:
Ik ontvang de reis­bescheiden graag per
E-mailadres
Reisverslag sturen naar

Privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Tendens Vakanties houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dat kader willen wij u op de volgende vragen wijzen:

Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op uw wensen en behoeften tijdens de vakantie én om u te kunnen ondersteunen in het maken van de juiste vakantiekeuze, vragen wij u toestemming om uw persoonsgegevens drie jaar na dagtekening te bewaren in ons systeem. Is dit voor u akkoord? *
Uw naam en emailadres vermelden wij graag op onze maillijst zodat wij ons vakantie-aanbod aan u kunnen presenteren, u kunnen wijzen op leuke acties en last-minutes, u uit kunnen nodigen voor bijvoorbeeld ons Jaarfeest en om u op de hoogte te kunnen brengen van ontwikkelingen binnen onze organisatie. Is dit voor u akkoord? *

U heeft alle recht om bovenstaand op ieder gewenst moment aan te passen.

Tendens Vakanties behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan een vakantie of een vakantie van een deelnemer te beëindigen indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van een vakantie blijkt dat dit aanmeldingsformulier onvolledig of niet naar waarheid is ingevuld.
Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (klik hier om deze te bekijken)